A Jász Múzeumért Kulturális Alapítvány

Rövidített neve: Jász Múzeumért Alapítvány

5100 Jászberény Táncsics mihály u. 5.

Formája: közhasznú
Adószáma:18824168-1-16
Számlaszáma: 10104260-07259252-00000008

Működési helye: a Jász Múzeum, 5100 Jászberény, Táncsics Mihály u. 5.Tel: 57/412-753
      30/487-8263

A Jász Múzeumért Kulturális Alapítványt 1994-ben alapította néhány lokálpatrióta jászberényi múzeumbarát:

Bolla János, Faragó László, Gergely László, Gulyás Erzsébet,  Szentesi Mihály

Működtetője az 5 fős Kuratórium:

Hortiné dr. Bathó Edit elnök

Bugyi Gábor titkár

Besenyi Vendel,

Faragó László,

Gulyás Erzsébet

Gazdálkodását 3 fős Ellenőrző Bizottság felügyeli:

Rácz Valéria elnök

Baráth Károly

Tiborcz Zoltánné

Működési területe: A közhasznú alapítvány legfőbb működési területe a Jászság, de tevékenysége kiadványai és főként a Redemptio című honismereti lapja révén kiterjed a történelmi Jászkunság területére (Jász-Nagykun-Szolnok, Bács-Kiskun, Pest és Csongrád megyék) is.

Az alapítvány célja: a Jászság helytörténeti, néprajzi, természettudományi kutatásainak támogatása. A Jászságról illetve a Jászkunságról szóló tudományos és ismeretterjesztő kiadványok megjelentetése. Múzeumi kiállítások és rendezvények szervezése, támogatása. A Jász Múzeum tudományos, közművelődési és hagyományőrző munkájának segítése.

A kitűzött célokat öttagú kuratórium irányításával adományok, pályázatok és saját gazdálkodása révén valósítja meg.

A Jász Múzeumért Kulturális Alapítvány tevékenysége:

A Jász Múzeumért Kulturális Alapítvány létrejöttétől fogva rendkívül széleskörű tudományos, közművelődési és hagyományőrző tevékenységet folytat.

Segítségével valósult meg a Jász Múzeum állandó kiállítása:

Élet a jászok földjén (1998), valamint a Lehel kürtje (1995)

és számos nagysikerű időszaki kiállítás:

A Jász Múzeum 120 éve (1994)

Adj békét Uram! – A vallás a jászok életében (2001)

A Jászság népviselete (2002)

A Lehel kürt és kultusza (2004)

A gombok világa (2006)

A hatvanas évek mozija (2007)

A terített asztal örömei (2008)

Mesterségek dicsérete (2009)

Nagyszüleink iskolája (2010)

Üzenet a múltból (2011)

A jász hímzés a 21. századba (2012)

"Kimegyek a doberdói harctérre" Jászok az első világháborúban (2014)

Két jelentős konferencia jászberényi megrendezése is az alapítvány munkáját dicséri:

Az ázsiai nomádok Nemzetközi régészeti konferencia – Jászberény, 2007. május, a Szegedi Egyetemmel közösen), Nő a Jászkunság társadalmában című országos konferencia – Jászberény, 2007. október.

Figyelemre méltó és elismert kiadói tevékenysége is.

Három kiadványsorozatot jelentet meg rendszeresen (Jászsági Füzetek, Jászsági Könyvtár, Jászság Népművészete) és 19. évfolyamában adja ki kéthavonta ,A/4-es formátumban, 24 oldalon, színesben a Redemptiot, a jász és kun települések honismereti lapját.

Közművelődési tevékenységéből kiemelkednek népes közönséget vonzó, nagysikerű rendezvényei:

Múltidéző történelmi játszóház (május 18. – a Múzeumi Világnaphoz kapcsolódóan)
Múzeumok éjszakája (június vége, Szent Iván napjához legközelebb eső szombaton)
Múzeumi Esték (előadások, könyvbemutatók)
Zenész Múzeumi Esték (régi zenei és népzenei koncertek)
Múzeumi Pódiumok (előadói estek)
Működtetője  a Jászsági Hagyományőrző Egyletnek.