A Jász Múzeumért Kulturális Alapítvány

A Jász Múzeumért Kulturális Alapítványt 1994-ben alapította néhány lokálpatrióta jászberényi múzeumbarát:

Bolla János, Faragó László, Gergely László, Gulyás Erzsébet,  Szentesi Mihály

Rövidített neve: Jász Múzeumért Alapítvány
Formája: közhasznú
Adószáma:18824168-1-16
Számlaszáma: 10104260-07259252-00000008

Működési helye: a Jász Múzeum, 5100 Jászberény, Táncsics Mihály u. 5.

Tel: 57/412-753
      30/487-8263

Működtetője az 5 fős Kuratórium:

Hortiné dr. Bathó Edit elnök

Bugyi Gábor titkár

Besenyi Vendel,

Faragó László,

Gulyás Erzsébet

Gazdálkodását 3 fős Ellenőrző Bizottság felügyeli:

Rácz Valéria elnök

Baráth Károly

Tiborcz Zoltánné

Működési területe: A közhasznú alapítvány legfőbb működési területe a Jászság, de tevékenysége kiadványai és főként a Redemptio című honismereti lapja révén kiterjed a történelmi Jászkunság területére (Jász-Nagykun-Szolnok, Bács-Kiskun, Pest és Csongrád megyék) is.

Az alapítvány célja: a Jászság helytörténeti, néprajzi, természettudományi kutatásainak támogatása. A Jászságról illetve a Jászkunságról szóló tudományos és ismeretterjesztő kiadványok megjelentetése. Múzeumi kiállítások és rendezvények szervezése, támogatása. A Jász Múzeum tudományos, közművelődési és hagyományőrző munkájának segítése.

A kitűzött célokat öttagú kuratórium irányításával adományok, pályázatok és saját gazdálkodása révén valósítja meg.

A Jász Múzeumért Kulturális Alapítvány tevékenysége:

A Jász Múzeumért Kulturális Alapítvány létrejöttétől fogva rendkívül széleskörű tudományos, közművelődési és hagyományőrző tevékenységet folytat.

Segítségével valósult meg a Jász Múzeum állandó kiállítása:

Élet a jászok földjén (1998), valamint a Lehel kürtje (1995)

és számos nagysikerű időszaki kiállítás:

A Jász Múzeum 120 éve (1994)

Adj békét Uram! – A vallás a jászok életében (2001)

A Jászság népviselete (2002)

A Lehel kürt és kultusza (2004)

A gombok világa (2006)

A hatvanas évek mozija (2007)

A terített asztal örömei (2008)

Mesterségek dicsérete (2009)

Nagyszüleink iskolája (2010)

Üzenet a múltból (2011)

A jász hímzés a 21. századba (2012)

"Kimegyek a doberdói harctérre" Jászok az első világháborúban (2014)

Két jelentős konferencia jászberényi megrendezése is az alapítvány munkáját dicséri:

Az ázsiai nomádok Nemzetközi régészeti konferencia – Jászberény, 2007. május, a Szegedi Egyetemmel közösen), Nő a Jászkunság társadalmában című országos konferencia – Jászberény, 2007. október.

Figyelemre méltó és elismert kiadói tevékenysége is.

Három kiadványsorozatot jelentet meg rendszeresen (Jászsági Füzetek, Jászsági Könyvtár, Jászság Népművészete) és 19. évfolyamában adja ki kéthavonta ,A/4-es formátumban, 24 oldalon, színesben a Redemptiot, a jász és kun települések honismereti lapját.

Közművelődési tevékenységéből kiemelkednek népes közönséget vonzó, nagysikerű rendezvényei:

Múltidéző történelmi játszóház (május 18. – a Múzeumi Világnaphoz kapcsolódóan)
Múzeumok éjszakája (június vége, Szent Iván napjához legközelebb eső szombaton)
Múzeumi Esték (előadások, könyvbemutatók)
Zenész Múzeumi Esték (régi zenei és népzenei koncertek)
Múzeumi Pódiumok (előadói estek)
Borbála népművészeti vásár (december eleje)

Működtetője  a Jászsági Hagyományőrző Egyletnek.